Německo

Aktualizace: 5.12.2007

Výměny s Clay-Oberschule Berlín

Proč nese tato škola název Clay-Oberschule? 23.4. 1898 se narodil Lucius D. Clay jako nejmladší ze šesti dětí amerického senátora ve státě Georgie. Své vzdělání absolvoval pozdější generál na americké vojenské akademii. Ve 2. světové válce byl pověřen vládou USA evropským úkolem. Jeho zvláštní nasazení pro město Berlín následovalo po zavedení měnové unie r. 1948, kdy spojenci Sovětů zakázali zavedení východní marky v Západním Berlíně a uzavřeli všechny příjezdové cesty do Berlína. Nastala blokáda města. Tehdy organizoval Clay "Letecký most". 462 dní bylo obyvatelstvo Berlína zásobováno vším životně důležitým. 12.5. 1949 byla blokáda ukončena.

Clay zemřel 16.4. 1978. Stal se čestným občanem Berlína a nositelem Spolkového záslužného kříže.

Výměnné pobyty s touto školou začaly v r. 1993, kdy byl ředitelem pan Detlef Schikorr. Velice si vážíme dodnes jeho aktivit, které vyvivul zejména v r. 1997, kdy byla na Clay-Oberschule organizována finanční sbírka na odstranění škod po záplavách, které postihly naše město. Pan starosta Karel Škarka přijal šek, který pomohl při opravě mateřské školky v Kerharticích. Peněžitý obnos přijala také ředitelka Gymnázia paní Jitka Linková.

Další velkorysou nabídku využily ve školním roce 1999-2000 naše dvě studentky - Lucie Šrubařová a Jana Skalická. Pobyt a studium na Clay-Oberschule byly plně hrazeny německou stranou.

Od 30.09.-05.10.2007 proběhla již 16. reciproční výměna žáků Gymnázia Ústí nad Orlicí s Clay-Oberschule v Berlíně. Výměny se zúčastnilo 22 žáků.

Pobyt v Ústí n.O. hodnotili naši partneři kladně, trochu jim nepřálo počasí, ale vždy se kapkám deště vyhýbali. Náš program začal společnou procházkou centrem Drážďan. Pobyt v Berlíně byl náročný, program byl také bohatý - návštěva našeho velvyslanectví, přijetí starostou radnice v Berlíně-Neuköllnu, procházka po Postupimském náměstí s možností jet nejrychlejším výtahem Evropy v budově DaimlerChrysler a vyhlídkou na okolí, prohlídka pomníku Holokaustu, projížďka vodním taxi po ramenu řeky Sprévy, prohlídka Berlínského dómu. Největším zážitkem byla prohlídka vnitřku budovy Říšského sněmu. V Museu pro dopravu a techniku měli žáci možnost sami vytisknout vizitku. Někteří se učili kovářskému řemeslu v kovárně v Rixdorfu Na zpáteční cestě jsme měli hodinovou zastávku v Bautzenu.

Největším úspěchem je, že některé naše děti zapadly velmi dobře do hostitelské rodiny a dostaly pozvání k návštěvě. Velký dík za umožnění této výměny patří ředitelství školy, MěÚ Ústí n.O. za podporu této akce, kvalitním službám autobusové dopravy LUKABUS z Lukavice a všem kolegům a kolegyním.

O všechny výměny se také stará spolek "Freunde Neuköllns" při radnici Berlin-Neukölln, jejímž předsedou je pan Dieter Hermann.

Eva Kytlicová

Historie výměn s Clay-Oberschule Berlín (tabulku připravujeme)

kdy kde počet učitelé 1.6.-6.6.1993 Berlín 15 studentů Eva Kytlicová, Jitka Linková, Jaroslav Bureš
30.5.-4.6.1994 Ústí nad Orlicí 15 studentů Norbert Suratny, Karin Hammann
4.6.-10.6.1994 Berlín 15 studentů Eva Kytlicová, Mária Kuběnková
4.3.-10.3.1995 Ústí nad Orlicí 15 studentů Wolfgang Krause
28.5.-3.6.1995 Ústí nad Orlicí 14 studentů Karola Gute, Holger Hoffmann
3.6.-9.6.1995 Berlín 14 studentů Eva Kytlicová, Zdeňka Chudá
10.10.-16.10.1995 Berlín 17 studentů Eva Kytlicová, František Kristen
16.10.-21.10.1995 Ústí nad Orlicí 17 studentů Frau Steffen, Herr Damm
8.9.-14.9.1996 Berlín 16 studentů Eva Kytlicová, Jiřina Doležalová
15.9.-20.9.1996 Ústí nad Orlicí 16 studentů Herr Zielonkowski, Herr Dönges
8.9.-13.9.1997 Ústí nad Orlicí 20 studentů Herr Vonderbank, Herr Becker
13.9.-19.9.1997 Berlín 20 studentů František Kristen
7.9.-12.9.1998 Ústí nad Orlicí 19 studentů Karola Gute, Torsten Pofahl
12.9.-17.9.1998 Berlín 19 studentů Eva Kytlicová, Helena Křížová
6.9.-11.9.1999 Ústí nad Orlicí 20 studentů Martina Thanscheidt, Michael Morsbach
11.9.-17.9.1999 Berlín 20 studentů Eva Kytlicová, Eva Suchomelová
10.9.-16.9.2000 Berlín 20 studentů Eva Kytlicová, Miroslav Janyš
16.9.-22.9.2000 Ústí nad Orlicí 20 studentů Michael Zielenkowski, Barbara Hoffmann, Detlef Schikorr-ředitel
8.9.-15.9.2001 Berlín 19 studentů Eva Kytlicová, František Kristen
15.9.-22.9.2001 Ústí nad Orlicí 19 studentů Richard Becker, Kerstin Kridde
7.9.-14.9.2002 Berlín 21 studentů Eva Kytlicová, František Kristen
14.9.-21.9.2002 Ústí nad Orlicí 21 studentů Torsten Pofahl, Karola Gute
14.9.-19.9.2003 Ústí nad Orlicí 21 studentů Ute Reimers, Claudia Mittelstaedt
5.9.-11.9.2004 Berlín 19 studentů Eva Kytlicová, František Kristen
11.9.-17.9.2004 Ústí nad Orlicí 19 studentů Barbara Hoffmann, Michael Zielenkowski
5.9.-10.9.2005 Ústí nad Orlicí 19 studentů Richard Becker, Michael Zielonkowski
10.9.-15.9.2005 Berlín 19 studentů Eva Kytlicová, František Kristen
5.9.-10.9.2006 Ústí nad Orlicí 17 studentů Torsten Pofahl, Karola Gute
10.9.-15.9.2006 Berlín 18 studentů Eva Kytlicová, František Kristen
25.9.-30.9.2007 Ústí nad Orlicí 22 studentů Petra Dittrich, Gabriele Krahnert
30.9.-5.10.2007 Berlín 22 studentů Eva Kytlicová, František Kristen

zpět nahoru

Výměny s Gymnáziem Alberta Einsteina

Již od roku 1992 jsou tradicí výměnné pobyty se školou Albert-Einstein-Gymnasium v Berlíně, která se nachází v jednom z největších obvodů města v Neukőllnu. Gymnázium získalo označení Státní evropská škola díky zavedení bilingvální výuky v německém a italském jazyce. Charakteristická je pro něj spolupráce s mnoha zahraničními školami a řada výměnných akcí nebo organizace mezinárodních projektů. Naše škola se účastnila spolupráce na projektu Comenius nebo mezinárodního setkání mládeže, které bylo součástí oslav roku Alberta Einsteina v roce 2005.

Studentské výměny probíhají od roku 1993. Původně pracovní kontakty se změnily v přátelství mezi našimi učiteli a německými kolegy, kteří se celou dobu na výměnách podíleli – paní Juttě Gőtze a panu Petru Kädingovi. Přáteli se stávají i naši a němečtí studenti.


Každá výměnná akce má dvě části. Do Ústí nad Orlicí vždy přijede skupina z Berlína, která je ubytována u našich studentů v rodinách. Společně poznávají nejen město, ale i jeho okolí. K největším zážitkům pak vždy patří prohlídka Litomyšle, procházka Zemskou branou nebo výlet do Moravského krasu. Němečtí studenti si vždy pochvalují nejen pohostinnost v českých rodinách, ale i příjemnou atmosféru malého města, tak odlišnou od ruchu metropole. Druhou částí výměnné akce je návštěva Německa. Studenti bydlí u svých nových německých přátel, specifikem čtvrti Neukőlln je poměrně vysoký počet občanů turecké národnosti, proto získávají výměny ještě jeden rozměr. Tou je poznání další kultury a jazyka a překonání předsudků o jiných národech. Studenti poznávají Berlín, jeho památky a současnou tvář, která vznikla po pádu Berlínské zdi. Jedním z největších zážitků bývá návštěva památníku koncentračního tábora v Sachsenhausenu, pohlazením pro duši je naopak prohlídka zámku a parku v Postupimi. Studenti se také společně baví na různých sportovních akcích.

Důsledkem výměnných akcí je nepochybně lepší osvojení německého jazyka a poznání německých reálií. Našim studentům ale přinášejí i poznání, že bariéry a hranice mezi lidmi jsou úplně zbytečné, protože jejich radosti a starosti jsou všude stejné, ať v Ústí nad Orlicí nebo v Berlíně.

Historie výměn s Gymnáziem Alberta Einsteina (tabulku připravujeme)

kdy kde učitelé 19.6.1993 Ústí nad Orlicí Barbara Huber, Peter Käding, Eva Kytlicová
6.9.-11.9.1993 Berlín Lenka Pešková, Jitka Linková
25.4.-30.4.1994 Ústí nad Orlicí Jutta Götze, Peter Käding
21.6.-24.6.1995 Ústí nad Orlicí Jutta Götze, Peter Käding
11.9.-16.9.1995 Berlín Lenka Pešková, Marie Hellmuthová
22.6.-25.6.1998 Ústí nad Orlicí Jutta Götze, Peter Käding, Eva Kytlicová
27.4.-30.4.1999 Ústí nad Orlicí Jutta Götze, Peter Käding
29.5.-3.6.2000 Berlín Lenka Pražáková, František Kristen
28.9.-3.10.2002 Berlín Lenka Pražáková, Lenka Pešková
6.9.-11.9.2004 Berlín Lenka Pražáková, Lenka Pešková

zpět nahoru

Napište nám
Administrace

© 2006 Gymnázium Ústí nad Orlicí
T.G.Masaryka 106
562 01, Ústí nad Orlicí