Co nabízíme

Aktualizace: 11.2.2010

Naše Gymnázium poskytuje svým studentům úplné střední všeobecné vzdělání, které je především přípravou ke studiu na vysokých školách. Úspěch našich studentů v přijímacím řízení na vysoké školy je vynikající, pohybuje se většinou jen těsně pod magickými sto procenty. Výběrem volitelných předmětů se studenti specializují, a připravují se tak k přijetí na vysokou školu příslušného zaměření.

Úspěšnost studentů v přijímacím řízení na VŠ v roce 2007 (71 kB)

Základní informace

 • 4-leté studium - po skončení 9. třídy ZŠ (kód studia: 79-41-K/41)
 • 8-leté studium - po skončení 5. třídy ZŠ (kód studia: 79-41-K/81)

Cizí jazyky

 • Angličtina
 • Němčina
 • Francouzština
 • Latina
 • Ruština
 • Italština

Druhý cizí jazyk jazyk se začínají studenti učit v tercii jako volitelný předmět jednu hodinu týdně. Od kvarty, respektive prvního ročníku čtyřletého gymnázia, pak ve studiu tohoto jazyka pokračují čtyři hodiny týdně.

Semináře

 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Základy společenských věd

Semináře rozšířují znalosti studenta v daném předmětu a připravují ho na specifický druh vysokých škol. Pokud má student zájem například o techniku, zapíše si seminář z matematiky a fyziky. Probírané učivo může rozsahem přesahovat středoškolské osnovy, proto žák může mít ulehčeny první měsíce na vysoké škole.

Volitelné a nepovinné předměty

 • Konverzace z cizích jazyků
 • Deskriptivní geometrie
 • Výpočetní technika
 • Latina
 • Třetí cizí jazyk

Pokud má student velký zájem o některý předmět nebo mu chybí výuka některého předmětu, může se přihlásit do nepovinného předmětu. Získané vědomosti se mohou hodit zájemcům i v praktickém životě.

Kroužky

Elektrotechnika, četba starých textů, divadelní kroužek, volejbal, basketbal

Mezinárodní výměnné pobyty

 • Dánsko
 • Švédsko
 • Německo
 • Francie
 • Anglie

Projekty programu SOCRATES se zahraničními školami:
COMENIUS (Gymnázium A. Einsteina, Berlin)
LINGUA (PWS Oundle, Anglie)

Sportovní aktivity

Posilovna v budově školy, košíková, odbíjená, aerobik, atletika, florbal

Na škole je ustanoven sportovní klub.

Kulturní akce

Divadelní představení, 17. listopad, stužkovací ples

zpět nahoru

Napište nám
Administrace

© 2006 Gymnázium Ústí nad Orlicí
T.G.Masaryka 106
562 01, Ústí nad Orlicí