Přijímací řízení

Aktualizace: 2.2.2011

Přijímací řízení 2011/12

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se termín přijímacích zkoušek (PZ) na naši školu a my vám předkládáme Zásady, podle kterých budeme postupovat. Oproti minulé informaci dochází k malým změnám (např. poměr mezi složkami PZ ve čtyřletém studiu neni 25%, ale jiný - viz dále Zásady).

Připomínám některá důležitá fakta:
- přijímací zkoušky se konají v úterý 26., ve středu 27. a ve čtvrtek 28. dubna 2011 (po Velikonocích), po 15. březnu obdržíte pozvánku
- přihlášku musíte odevzdat na naši školu do úterý 15. března 2011 na předepsaném tiskopisu (najdete ho i na našich stránkách), potvrzenou příslušnou základní školou
- uchazeči o čtyřleté studium budou konat tři testy SCIO, o osmileté jeden test obecných studijních předpokladů, k tomu bude přičten prospěch ze ZŠ (opět viz dále Zásady)

Zásady uplatňované v přijímacím řízení do 1. ročníků šk. roku 2011/12

Přihláška ke vzdělání - studiu na střední škole

Přijímací zkoušky nanečisto

Nabízíme uchazečům o studium na naší škole možnost udělat přijímací testy nanečisto. Smyslem je pochopit strukturu testů SCIO a vyzkoušet si jejich obsah.

Termín: pátek 4. března 2011 v 8.00 v budově gymnázia.

Přihlásit se můžete telefonicky na číslech 465 568 511 – 513, nebo na emailové adrese gymuo@gymuo.cz.

Testy jsou pro zájemce bezplatné. Podrobnosti budeme postupně uvádět na naší webové adrese.

Děkujeme vám za zájem o studium na naší škole a přejeme vám úspěšné složení přijímacích zkoušek!

Miloslav Chvátil

Napište nám
Administrace

© 2006 Gymnázium Ústí nad Orlicí
T.G.Masaryka 106
562 01, Ústí nad Orlicí