Příležitosti pro studenty

Aktualizace: 20.1.2011

I v tomto školním roce zde budeme zveřejňovat vhodné nabídky jiných subjektů adresované studentům středních škol tak, jak je škola čas o času odbrží. Zařazovat budeme výhradně nabídky studijní, stipendijní, soutěžní, nabídky na účast v nejrůznějších projektech, apod.


Pozvánka na přednášku
Gymnázium Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – Správou CHKO Orlické hory a střediskem Hradec Králové si Vás dovolují pozvat na přednášku Ing. Rudolfa Remeše: Orlické hory zdáli i z blízka aneb povídání s odstupem o krajině severní části Orlických hor.

Pojďte s námi zjistit, že Orlické hory jsou mnohem zajímavější, než si myslíte. Že je vlastně úplně neznáte, i když žijete kousek od nich a byli jste v nich třeba mnohokrát. Nahlédneme totiž k jemným detailům místní přírody a na závěr budeme diskutovat nad projevy trvalé liské přítomnosti v tomto území.

Přednáška bude zaměřena na vlastní CHKO Orlické hory, která ovšem zahrnuje jen sever pohoří, protože k Orlickým horám patří i území v okolí Suchého vrchu a Bukové hory, což se málo ví.

Přednáška proběhne ve středu 2. února 2011 ve 14:15 hod v učebně Multimedia a je určena pro studenty 3. ročníku (zeměpisný seminář), pro které je povinná. Další zájemci z řad studentů i kolegů profesorů jsou samozřejmě vítáni.

Srdečně zve Hynek Skořepa

zpět nahoru

Projekt „POJĎTE DĚLAT VĚDU S NÁMI“
Pro II. pololetí školního roku 2010/2011 jsme připravili další témata odborných přednášek pro studenty gymnázií, které pořádá naše společnost holding Contipro Group v rámci vzdělávacího projektu „POJĎTE DĚLAT VĚDU S NÁMI“.

Přednášek se v minulém období účastnilo v průměru kolem 25 studentů/téma. Dle ohlasů jsou studenti spokojeni a odnášejí si cenné informace.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
PŘEDNÁŠKY V TERMÍNU 22.1.2011 SE RUŠÍ (přesun z prosince 2010). Pro tento termín se opět nepodařilo zajistit lektorský tým. JEDNOTLIVÁ TÉMATA Z TOHOHO BLOKU PŘEDNÁŠEK BUDOU POSTUPNĚ PREZENTOVÁNA V HARMONOGRAMU

PRO II. pololetí (únor – květen) – viz příloha.

Přihlášky na jednotlivé přednášky se budou zasílat formou osobních registrací na adresu: hrd@contipro.cz, a to vždy nejpozději 1 týden před termínem přednášky.

DO PŘIHLÁŠKY JE NUTNÉ UVÉST: JMÉNO A PŘÍJMENÍ účastníka, ŠKOLU A ROČNÍK
Důležité! – O JAKOU PŘEDNÁŠKU/PŘEDNÁŠKY JE ZÁJEM – uvést datum konání, název a označení (např. A1, B2)

Tyto údaje vyžadujeme proto, že prostřednictvím registrací a přihlášeného počtu zájemců zajišťujeme lektory a rozhodujeme o tom, zda se přednáška uskuteční či nikoliv.

Každému jednotlivci, který se zaregistruje, je zasílán potvrzovací mail o konání přednášky.

Nadále platí pozvání k účasti na přednáškách i pro vás, pedagogy a učitele odborných předmětů (chemie, biologie, fyzika). Rádi vás u nás přivítáme!

Jazykové testy na www.jazykovetesty.cz
Bezplatné online jazykové testy z českého jazyka a šesti cizích jazyků; úrovně Začátečník, Mírně pokročilý, Pokročilý; možnost okamžité placené kontroly prostřednictvím SMS; ideální pro procvičování jazykových jevů; více v Nápovědě na: www.jazykovetesty.cz.

zpět nahoru

Napište nám
Administrace

© 2006 Gymnázium Ústí nad Orlicí
T.G.Masaryka 106
562 01, Ústí nad Orlicí