Práce studentů

Aktualizace: 23.10.2008

Multimédia | Ekologické projekty | Výtvarné umění | Písemný projev

Multimédia

název: Čas (WMV video (ZIP), 300 MB)
autor: Edita Dvořáková a Simona Ontlová, obě 7.B
datum: 22.2.2008

Studentky Simona Ontlová a Edita Dvořáková měly na seminář z fyziky připravit referát na téma čas. Formu referátu si z vlastní iniciativy zvolily jako hraného průvodce dějinami měření a sledování času. Je zajímavé zhlédnout, čemu věnovali čas (a téměř i zdraví) o vánočních prázdninách. Nejen že v jejich průvodci "dějinami času" najdeme mnoho zajímavých informací, ale navíc jsme vtaženi do příběhu zajímavými, hranými scénkami.

zpět na obsah

Ekologické projekty

Třídění odpadu - výstava

Studenti 2.B a 3.B navštívili Ekolu - skládku odpadu v Českých Libchavách. Ta se stala námětem nad úvahami o odpadech. Studenti pracovali ve skupinách a každá skupina pracovávala nějaké téma jako Druhy skládek, Skládky v našem okolí, Jak správně třídit odpad, Co lze recyklovat?, Druhy nádob na odpad, Složení skládek, Anketu o třídění odpadu. Své projekty obhajovali mezi sebou a vytvořili výstavku.

zpět na obsah

Výtvarné umění

připravujeme

zpět na obsah

Písemný projev

připravujeme

zpět na obsah

Napište nám
Administrace

© 2006 Gymnázium Ústí nad Orlicí
T.G.Masaryka 106
562 01, Ústí nad Orlicí