Humanitní vědy

Aktualizace: 13.1.2011

Český jazyk a literatura | Dějepis

Český jazyk a literatura

Pardubické střípky

V září letošního roku Východočeské středisko Obce spisovatelů vyhlásilo 2. ročník literární a výtvarné soutěže „Pardubické střípky“. Při slavnostním vyhodnocení 18. listopadu 2010, které se uskutečnilo v pardubickém Domě hudby, nechyběli ani naši studenti. Ve druhé kategorii obsadil Matouš Pavlík (prima) druhé místo, na třetím místě skončila Maryia Paulavets (prima) a čestné uznání si odnesla Anna Ludvíčková (prima). Blahopřejeme!

Jiřina Doležalová

zpět na obsah

Olympiáda v českém jazyce II. kategorie - krajské kolo

1. místo Ludmila Johnová, 8.B, 10.-11. místo Anežka Jakubcová, 7.B

Eva Suchomelová

Soutěž „Komenský a my“

Dne 26. března 2010 se uskutečnilo celostátní finále soutěže KOMENSKÝ A MY, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství ,mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Unií Comenius a Základní školou J.A. Komenského. V letošním roce zaslalo své příspěvky 572 studentů ze 146 škol z celé republiky. Výrazného úspěchu dosáhli naši studenti jak v kategorii B, tak i v kategorii C.

Výsledky:
II. kategorie (základní školy a víceletá gymnázia)
1. Zdeněk Jirásek (4.B)
2. Jan Procházka (4.B)
5. Zdislava Leschingerová (4.B) - čestné uznání
8. Elena Skalická (4.B)

Nejlepší literární práce - Zdeněk Jirásek
Nejlepší test – Jan Procházka

III. kategorie
3. Tereza Tučková (6.B)

Jiřina Doležalová

zpět na obsah

Okresní kolo olympiády z českého jazyka
Březen 2010 - Výsledky:
I. kategorie
7. Lenka Richterová (4.B)
8. Jan Procházka (4.B)
II. kategorie
2. Lída Johnová (8.B) - postup do krajského kola
3. Anežka Jakubcová (7.B) - postup do krajského kola

Jiřina Doležalová

Školní kolo olympiády z českého jazyka
Dne 17. února 2010 proběhlo školní kolo olympiády pro všechny příznivce českého jazyka. Studenti a studentky v obou kategoriích porovnali své znalosti a dovednosti v jazykové části, zdárně si i poradili se slohovým úkolem Měl(a) jsem z pekla štěstí a Kdybych měl(a) křídla ... Vyhrát mohl jen jeden, ostatní bojovali se ctí.

Výsledky:
I. kategorie
1. Lenka Richterová (4.B) - postup do okresního kola
2. Jan Procházka (4.B) - postup do okresního kola
3. Adéla Bartošková (3.B)
II. kategorie
1. Anežka Jakubcová (7.B) - postup do okresního kola 2. - 3. Lída Johnová (8.B) a Eva Jindrová (7.B) - postup do okresního kola

Jiřina Doležalová

Celostátní literární soutěž „O pardubický pramínek“
Pardubice, květen 2009. Ve III. kategorii soutěžila Veronika Dvořáčková (3.B) a získala 1. místo. Ve IV. kategorii se umístily Šárka Malošková (2.A) na 2. místě a Veronika Kotlantová (5.B) na 3. místě.

Jiřina Doležalová

Okresní kolo olympiády z českého jazyka I. kategorie
duben 2009 - 1. místo Jarmila Janáková 4.B, (postup do oblastního kola), 4. místo Tereza Sloupenská 4.B

Celostátní literární soutěž „Komenský a my“
březen 2009 - II. kategorie (základní školy)
3. místo Zdeněk Jirásek (3.B)
4. místo – Jarmila Janáková (4.B)
5. místo – Zdislava Leschingerová (3.B)
10. místo – Elena Skalická (3.B)
14. místo - Lenka Richterová (3.B

Školní kolo olympiády z českého jazyka I. kategorie
březen 2009 - 1. místo Jarmila Janáková 4.B, (postup do okresního kola), 2. místo Tereza Sloupenská 4.B, 3. místo Lenka Richterová, 3.B

Školní kolo olympiády z českého jazyka II. kategorie
březen 2009 - 1. místo Lída Johnová 7.B, 2. místo Anežka Jakubcová 6.B, 3. místo Tereza Tučková 3.B, Eva Jindrová 6.B

Okresní kolo olympiády z českého jazyka II. kategorie
březen 2009 - 3. místo Lída Johnová 7.B, (postup do oblastního kola), 7. místo Anežka Jakubcová 6.B

Jiřina Doležalová

Soutěž „Komenský a my“

V pátek 28. března proběhlo v brandýské Základní škole J. A. Komenského vyhlášení výsledků 6. ročníku celostátní literárně historické a výtvarné soutěže „Komenský a my“. Základní motto soutěže - život, dílo a myšlenkový odkaz J. A. Komenského - oslovilo tento rok přes 200 dětí a studentů z 66 základních a středních škol z celé České republiky.

Jako každoročně mezi účastníky nemohlo chybět ani ústecké gymnázium, jež se dočkalo dokonce i několika úspěšných umístění. V kategorii B (první stupeň víceletých gymnázii) byli odměněni hned čtyři žáci, kteří napsali úvahu na téma „Jsme, či nejsme tolerantní“. Museli také prokázat své vědomosti v historicky zaměřeném testu. Nejlépe se umístila Veronika Horníčková (2.B), která obsadila třetí místo. Další dva – Zdeněk Jirásek (2.B) a Tereza Tučková (4.B) si odnesli diplom s čestným uznáním.

V kategorii C určené pro studenty středních škol cenu za třetí místo získal Michal Sklenář (4.A), jako pátá skončila Šárka Hrdinová (7.B) a Cena poroty byla udělena Lídě Javůrkové ze 2.A. Účastníci se úspěšně poprali s nelehkým tématem „Tolerance – východisko z labyrintu násilí, nelidskosti a disharmonie ke svobodě člověka“. Peněžní odměna, věnovaná do soutěže potomkem J. A. Komenského panem Kallikem, vítěze příjemně potěšila.

Šárka Hrdinová


Okresní kolo olympiády z českého jazyka
březen 2008 - I. kategorie: 4. místo – Jarmila Janáková, 3.B
II. kategorie: 1. místo – Lída Johnová, 6.B (postup do oblastního kola)
2. místo - Kateřina Kovářová, 2.A (postup do oblastního kola)

Školní kolo olympiády z českého jazyka I. kategorie
leden 2008 - 1. místo Jarmila Janáková , 3.B (postup do okresního kola)
2. místo Martina Kodytková, 3.B (postup do okresního kola)
3. místo Zuzana Kovářová, 3.B

Školní kolo olympiády z českého jazyka II. kategorie
leden 2008 - 1. místo Kateřina Kovářová, 2.A (postup do okresního kola)
2. místo Lída Johnová, 6.B (postup do okresního kola)
3. místo Denisa Kupková, 1.A a Tereza Staňková, 7.B

„Pardubické poetické setkání“
Pardubice, prosinec 2007, oblastní kolo. II. kategorie - 1. místo – Anežka Pavlíková ze 4.A.

„Mládí 2007“
prosinec 2007, regionální kolo. Postup do oblastního kola si zajistily: Anežka Jakubcová a Petra Vaňousová, obě z 5.B.

„Nebojme se klasiků“
prosinec 2007, regionální soutěž. 3. místo – Anežka Jakubcová z 5.B, 4. místo – Josef Vychytil z 6.B.

Blahopřejeme! Jiřina Doležalová

Krajské kolo olympiády z českého jazyka II. kategorie
duben 2007 - 3. místo Jiří Lux, 4.A
9. místo Magda Kovářová, 4.A

Literární soutěž „O pardubický pramínek“
Pardubice, 2.5.2007. Letošního XIII. ročníku krajské literární soutěže pro žáky základních a středních škol se z naší školy zúčastnila čtyři děvčata. Tématem prací bylo „TAJEMSTVÍ DOMŮ“ a své práce zaslala stovka autorů, letos poprvé i z jiných krajů. Ve II.kategorii soutěžila Veronika Dvořáčková z primy a získala čestné uznání.
Největší zastoupení jsme měli ve IV. kategorii, Šárku Hrdinovou ze 6.B, Lídu Javůrkovou a Katku Kovářovou z 1.A. 1. místo v této kategorii nebylo uděleno, cenu za 2. místo získala Katka Kovářová.
Všem zúčastněným děkujeme za účast a reprezentaci školy a oceněným blahopřejeme!

Jiřina Doležalová

Krajské kolo olympiády v českém jazyce I. kategorie
Pardubice, 24.4.2007. Anežka Jakubcová, 4.B, obsadila 1. místo!

Eva Suchomelová

KOMENSKÝ A MY
celostátní literární soutěž – zúčastnilo se 113 škol
Kategorie B (prima až kvarta): čestné uznání Veronika Horníčková , 1.B
Kategorie C (1. až 4. ročník): 1. místo Michal Sklenář, 3.A
3. místo Jiří Lux, čestné uznání Kateřina Lukášová, oba 4.A

Okresní kolo olympiády z českého jazyka I. kategorie
březen 2007 - 2. místo Anežka Jakubcová, 4.B (postup do oblastního kola)
4. místo Jarmila Janáková, 2.B

Školní kolo olympiády z českého jazyka I. kategorie
leden 2007 - 1. místo Anežka Jakubcová, 4.B (postup do okresního kola)
2. místo Jarmila Janáková, 2.B
3. místo Michal Hodas, 4.B

Okresní kolo olympiády z českého jazyka II. kategorie
1. místo Magda Kovářová, 4.A (postup do oblastního kola)
2. místo Jiří Lux, 4.A (postup do oblastního kola)

Školní kolo olympiády z českého jazyka II. kategorie
leden 2007 - 1.-2. místo Magda Kovářová a Jiří Lux, oba 4.A (postup do okresního kola), 3.-4. místo Pavla Plívová, 4.A a Iva Johanidesová, 8.B

Literární soutěž „Svět kolem nás“
listopad 2006 - Jan Černoch, 8.B, obsadil 2. místo!

Jiřina Doležalová

zpět na obsah

Dějepis

Dějepisná olympiáda

6. ledna 2011 proběhlo školní kolo olympiády z dějepisu, a to v rámci už 40. ročníku této soutěže. Téma bylo opravdu zajímavé – „Ve zdraví i v nemoci (Od šamana po penicilin)". „Olympionici“ z nižšího gymnázia nastudovali mnoho literatury a doplnili si tak znalosti z hodin dějepisu.

Studenti se určitě dozvěděli mnoho nového. Totéž se dá říct o nás, kteří jsme jejich práce opravovali. Tak například:

- „Velké léčitelské schopnosti měli keltští kněží. Zvláštní moc připisovali např. cizopasné rostlině marihuaně, která je dodnes součástí některých léků.“
- „Žena, která se podílela na objevení radioaktivního záření, se jmenovala Roentgenová.“
- „V roce 1915 byla poprvé použita chemická zbraň, otravný plyn oxygenium.“
- „Která nemoc trápila námořníky při dlouhých plavbách? - mořská nemoc“
- „Jak se nazývá šlacha, která upíná lýtkový sval na patní kost? Při které události se proslavil muž, po němž je šlacha pojmenována? - Bércův sval“

A jaké jsou výsledky?
Na 1. místě se umístil student 2.B Tomáš Beneš. V sekundě tak, doufejme, roste účastník a vítěz dějepisných olympiád a dalších soutěží. 2. místo vybojoval Petr Janota ze 3.B. Oba postupují do okresního kola. 3. místo obsadil František Ješina ze 3.B.

Gratulujeme nejen vítězům, ale i všem soutěžícím a přejeme hodně zdraví!

Lenka Pražáková

zpět na obsah

Gymnazisté na soutěži nezklamali
Ústí n. O. - Na celostátní dějepisné soutěži v Chebu gymnazisté obsadili 7. místo.

Že má Gymnázium T. G. Masaryka jedny z nejlepších dějepisářů v republice, je dobře známá věc. Na celostátní dějepisné soutěži, pořádané již tradičně v Chebu pod patronací tamního gymnázia a předních historiků Petra Čorneje a Petra Vorla, se ústecké družstvo hned třikrát probojovalo „na bednu“. Letos 25. listopadu, po odchodu dvou třetin základní sestavy, mohlo jen těžko mít medailové ambice. I tak ale na akci, věnované tentokrát století stavovské monarchie 1526-1618, obstálo trio Lucie Kalousková, Jan Mareš a Jan Procházka se ctí.

Osm měsíců pečlivých příprav

Jet na západ Čech poměřovat své znalosti o historii s dalšími přibližně dvěma sty středoškoláky není žádný med. Své by o tom mohli vyprávět tři ústečtí gymnazisté, kteří pod vedením „nehrající kapitánky“ Jiřiny Doležalové strávili nad studiem literatury řadu měsíců. „Přibližně osm a půl. Za tu dobu jsme přečetli řadu knih minimálně o dvou stech padesáti stránkách,“ popisuje Jan Procházka a jeho spolužák Jan Mareš doplňuje, že příprava zahrnovala také nejrůznější seznamy umělců, památek či erbů.

Zbytečně moc, říkáte si? Chyba lávky. Prestižní soutěž, jejíž rozpočet se letos podle údajů pořadatelů přehoupl přes milion korun, bere většina škol smrtelně vážně. Ve hře jsou každoročně hodnotné ceny: notebooky, videokamery a samozřejmě odborná literatura. Olomoucký výběr, jenž letos v konkurenci sedmdesáti českých škol a také hostů ze Slovenska triumfoval před dvojnásobnými vítězi z Litoměřic, neponechal nic náhodě. „Oni mají na téma seminář celý rok a pak z nich jedou nejlepší,“ hovoří o budoucích historicích z Hané Jan Mareš.

Konec dobrý, všechno dobré

Čtyři kola během jediného dne, jedno těžší než druhé, odpočinout si není kdy. Na start by Ústečtí nejraději zapomněli. „První pocit byl zděšení, po úvodním kole jsme byli zdecimovaní,“ shodují se oba kvintáni, zatímco jejich starší kolegyně Lucie Kalousková zápasí s kompozicí z matematiky. Kroužkovací test ale nevyšel celé řadě dalších družstev, a tak byly ústecké akcie nadále relativně vysoko. Po dalších třech kolech, v nichž nechyběly obrazy hradů a zámků, erby či rozbory textů, uhájili gymnazisté lichotivé umístění v první desítce. A nebýt zbytečných chyb, mohli pomýšlet i na lepší než sedmé místo. „Na druhou stranu, rozdíl mezi čtvrtým a pátým v pořadí byl propastných patnáct bodů. Jsme spokojení,“ hodnotí výsledek Jan Mareš a spokojenost je vidět i ve tváři dějepisářky Jiřiny Doležalové, která se o celou výpravu opět starala. „V nové sestavě jsme měli ambice kolem desátého místa,“ zmiňuje s tím, že medaile visely tentokrát příliš vysoko.

Vše se může změnit za rok, kdy se ústecký výběr podívá do Chebu znovu. A tentokrát bude o rok zkušenější. „Snad pojedeme ve stejné sestavě, pokud to Lucka riskne i v maturitním ročníku,“ doufá v přítomnost „páteře týmu“ Jan Procházka.

Jan Pokorný, Orlický deník

zpět na obsah

Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské
tak zní téma dějepisné olympiády ročníku 2010. Ve školním kole nejlépe uspěl Honza Procházka (4.B) a Míša Krejčí (3.B), kteří postoupili do okresního kola. V tvrdé konkurenci čtyřiceti jedna žáků Honza obsadil druhé místo s právem postoupit do kola krajského. Hodně štěstí!

Školní kolo olympiády z dějepisu
leden 2009 - 1. místo Michaela Krejčí, 3.B
2. místo – Jan Procházka, 4.B
3. místo – Jan Mareš, 4.B

Míša Krejčí a Honza Procházka postupují do okresního kola.

Všem účastníkům gratulujeme, obzvláště těm z 2.B. Zúčastnili se soutěže poprvé a v konkurenci starších studentů se neztratili. Bohdan Jůza se umístil na 5. místě.

Lenka Pražáková

JSME OPĚT TŘETÍ

Ve čtvrtek 26. listopadu se v aule Západočeské univerzity v Chebu konala dějepisná soutěž, které se tentokrát zúčastnilo jen 62 gymnázii z České republiky a kterou jako vždy skvěle manažersky připravil Mgr. Miroslav Stulák z chebského gymnázia. Záštitu nad soutěží převzali předsedové vlád ČR a SR a řada dalších osobností. Mezi sponzory soutěže, jejíž rozpočet činil přes milion korun, se zařadil i Městský úřad Ústí nad Orlicí. Nadějné dějepisce čekala po Karlu IV. nepříliš oblíbená etapa českých dějin, a to „Zrod českého stavovského státu“ (období od r. 1458 až do r. 1526). Garantem letošního 18. ročníku se opět stal známý český historik prof. PhDr. Petr Čornej, Dr.Sc. Naše gymnázium reprezentovalo družstvo ve složení Markéta Kristlová (4.A), Lucka Kalousková (6.B), Honza Malý (8.B) a náhradníkem byl benjamínek Honza Mareš (4.B), jenž v příštím roce spolu s Honzou Procházkou (4.B) nahradí letošní maturanty. Studenti změřili své síly s ostatními, prezentovali své vynikající vědomosti a po nepříliš úspěšném začátku se jim podařilo díky skvělému finiši obhájit bronzovou medaili. Jako odměnu si odvezli kapesní počítače, historické knihy a pro školu opět vybojovali barevnou tiskárnu. Markéto, Lucko, Honzo a Honzo, velký dík za reprezentaci školy!!!

Jiřina Doležalová

zpět na obsah

Co víš o československých legiích?
Dne 12. června 2009 nás na celostátní dějepisné soutěže „Co víš o československých legiích?“, která se konala v Brně, reprezentoval Honza Mareš (3.B). Podal vynikající výkon. V kategorii základních škol si odvezl první místo za nejlepší literární práci a druhé místo ve vědomostní soutěži. Ve velkém finále nejlepších žáků ZŠ a SŠ pak obsadil čtvrté místo. Blahopřejeme!

Jiřina Doležalová

Okresní kolo historické olympiády
Středa 28. ledna 2009 se stala pro dva studenty našeho gymnázia dnem olympijským, a to v oboru historie. Přenesli se spolu s dalšími nadšenci do dávného středověku „do doby hradů a zámků“ a pokusili se nahlédnout do života tehdejších lidí. Marie Vodičková z kvarty se umístila na 5. – 6. místě, přičemž od vítězů ji dělily pouze tři body, a Honza Mareš z tercie, ač nemocen, bojoval jako lev a obsadil 13. místo. Oběma velké díky za zájem o historii a reprezentaci školy.

Školní kolo historické olympiády
prosinec 2008 - proběhlo školní kolo dějepisné olympiády pro žáky tercie a kvarty zaměřené „na dobu hradů a zámků v Čechách a na Moravě“. Na prvním místě se umístila studentka kvarty Marie Vodičková. Druhé a třetí místo se shodným počtem bodů obsadil Jan Mareš z tercie a Jarmila Janáková z kvarty. Do okresního kola postupuje Marie Vodičková a Jan Mareš. Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast.

Jiřina Doležalová

CELOSTÁTNÍ HISTORICKÁ SOUTĚŽ
Dne 27. 11. 2008 proběhl již XVII. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázii pořádaný Gymnáziem Cheb. Organizační tým ve složení prof. PhDr. Petr Čornej a prof. PhDr. Josef Žemlička připravil pro „historické nadšence“ otázky z doby husitské. V boji o medaile se utkalo 67 družstev z celé České republiky. Studenti našeho gymnázia Markéta Kristlová (3.A), Lucka Kalousková (5.B), Honza Malý (7.B) a náhradník Tomáš Ducháček (6.B) obsadili bronzovou příčku a kromě cenných zkušeností si přivezli i výhru v podobě videokamery a pro školu opět barevnou tiskárnu.

Jiřina Doležalová

zpět na obsah

Okresní kolo olympiády z dějepisu
březen 2008 - 9. místo - Lucie Kalousková, 4.B
15. místo - Martina Kodytková, 3.B

Školní kolo historické olympiády
prosinec 2007 - 1. místo Lucie Kalousková, 4.B
2. místo – Martina Kodytková, 3.B
3. místo – Marie Vodičková, 3.B

Blahopřejeme! Jiřina Doležalová

zpět na obsah

CELOSTÁTNÍ HISTORICKÁ SOUTĚŽ
Chebské gymnázium ve spolupráci s předními historiky prof. PhDr. Lenkou Bobkovou, CSc., prof. PhDr. Kateřinou Charvátovou, CSc., prof. PhDr. Josefem Žemličkou, DrSc., a doc. PhDr. Petrem Charvátem, DrSc., pořádalo 29. listopadu 2007 již XVI. ročník celostátní historické soutěže. Tématem letošního klání bylo "období vlády lucemburského rodu.
Katka Gaňová (8.B), Markéta Kristlová (2.A) a Honza Malý (6.B) v konkurenci 61 gymnázií z celé republiky obsadili 3. místo.
Velký dík, Katko, Markéto, Honzo !!!

Jiřina Doležalová

zpět na obsah

Okresní kolo olympiády z dějepisu
únor 2007 - 9.-11. místo Lucie Kalousková, 3.B a Alice Jirušková, 3.B

Školní kolo olympiády z dějepisu
leden 2007 - 1. místo Lucie Kalousková, 3.B (postup do okresního kola)
2.-3. místo Martina Kodytková, 2.B (postup do okresního kola)
Alice Jirušková, 3.B

Jiřina Doležalová

zpět na obsah

Napište nám
Administrace

© 2006 Gymnázium Ústí nad Orlicí
T.G.Masaryka 106
562 01, Ústí nad Orlicí