Francie

Aktualizace: 7.2.2011

Bitche 2010

Na podzim roku 2010 se naše gymnázium již pojedenácté vydalo v rámci výměnného pobytu do malebného městečka Bitche ve francouzském Lotrinsku. Cestou tam jsme se zastavili v německém univerzitním městě Heidelbergu, prohlédli si hrad a směle pokračovali dál. Do cíle jsme dorazili ve večerních hodinách a ihned jsme se rozprchli do rodin našich korespondentů, s nimiž jsme poté strávili celý víkend. Ochutnali jsme plno zdejších specialit jako „raklet“ nebo „šukrut“, samozřejmě výborné francouzské sýry a někteří šťastlivci i víno.

Francouzští přátelé pro nás připravili zajímavý a barvitý program, ve kterém si každý našel to své. Viděli jsme mnoho poutavých míst, od citadely v Bitche, přes nádherné zahrady v Saargueminnes, až po Simserhof, jeden z největších bunkrů Maginotovy linie. Navštívili jsme také překrásné starobylé město Strasbourgh a jeho galerii moderního umění. Poslední den se naskytla možnost nahlédnout do francouzských tříd a zúčastnit se jedné vyučovací hodiny. Bylo zajímavé pozorovat jiný styl výuky, ale zároveň velice obtížné všemu dobře porozumět.

Celý týden se o nás naši francouzští kamarádi moc hezky starali a večer před odjezdem připravili rozlučkovou párty, kde se sešli snad všichni Češi a jejich korespondenti. Tento zájezd byl pro mě velmi zábavný a příjemný. Děkujeme paní profesorce Křížové, díky níž se výměny uskutečňují a ostatním kantorům, kteří nad námi drželi ochrannou ruku po celou dobu naše pobytu ve Francii.

Hana Janyšová, 7.B

zpět nahoru

Lycée Bitche 2008

V úterý 7.10.2008 jsme se vrátili z výměnného pobytu ve Francii. Již od roku 1993 jezdíme do malebného lotrinského městečka Bitche. S Lycée Teyssier organizujeme každé dva roky reciproční týdenní pobyty studentů.

Během našeho pobytu ve Francii jsme měli možnost navštívit mnoho zajímavých míst. Například jeden z bunkrů Maginotovy línie, obrovskou Citadelu, která se nachází uprostřed města Bitche, archeologické vykopávky jejichž součástí jsou galo- románské lázně a výstava o Barbarech. Byli jsme ve Štrasburku, ochutnali jsme výborné sýry a seznámili se s jejich výrobou na soukromé firmě ve Walschbronnu. Zasadili jsme lípu, symbol přátelství mezi našim gymnáziem a francouzským lyceem.

Ještě jedna zajímavost na konec. Byli jsme velmi vřele přijati na radnici. Současný pan starosta je totiž náš bývalý kolega pan Gérard Humbert, se kterým jsme před 15ti lety položili základy výměnných pobytů a přátelství, které trvá dodnes.

Jak vidíte, pobyt se vydařil po všech stránkách. Nakonec se umoudřilo i počasí, které mám zpočátku dělalo starosti.

Těšíme se na další výměnný pobyt a na setkání s přáteli.

Helena Křížová, prof. francouzštiny, vedoucí výměny

zpět nahoru


Francouzští studenti z Lycée Teyssier přijeli na výměnný pobyt do Ústí nad Orlicí v sobotu 3.5.2008 krátce po poledni. Program na dva víkendové dny zajistily rodiny českých studentů, ve kterých byli Francouzi ubytováni. V neděli večer jsme se všichni sešli v Roškotově divadle. Naši studenti předvedli svým přátelům z Francie představení, které bylo připraveno pro výměnný pobyt s Austrálii. Jednalo se o průřez historií Českého státu v anglické verzi.

V pondělí si francouzští studenti prohlédli gymnázium a zúčastnili se výuky. Po obědě ve školní jídelně je čekalo sportovní odpoledne v Cakli. Kanoe, horolezecká stěna, lukostřelba a projížďka na koních. V úterý ráno francouzská skupina odjela do Nových Hradů. Navštívili zámek, který je nazýván Malé Versailles a odpoledne strávili v Litomyšli. Prohlédli si město a nakoupili dárky.

Ve středu se vypravili na Moravu. Navštívili Boskovice, zámek a židovské město. Odpoledne pak Punkevní jeskyně. Na čtvrtek jsme naplánovali společný výlet francouzských a českých studentů do Prahy. Počasí se vydařilo a hlavní město nás všechny okouzlilo svými historickými památkami a svou osobitou atmosférou.

Orlické hory, pěší výlet a lanové centrum v Říčkách. To byl cíl pátečního výletu. Úžasný zážitek pro všechny zúčastněné!!! Odpoledne jsme se sešli v Radavě a zasportovali si. Bowling je zábava, která nikdy nezklame. Sobota 10.5.2008, den odjezdu. Trochu smutku, snad i pláče, ale také úlevy, že vše dobře dopadlo, že bylo pěkné počasí a že se připravený program líbil.

Všichni se už těšíme na pobyt ve Francii, který se uskuteční na podzim. Čeká nás skvělý program a spousta přátel. Odjíždíme v úterý 30.9.2008 a vracíme se 7.10.2008.

Pobytu se účastnilo:
45 francouzských studentů a 4 profesoři
45 českých studentů a 4 profesoři

Helena Křížová

zpět nahoru

Lycée Bitche 2006

Pokud se rozhodnete studovat na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí a zároveň se vedle angličtiny budete věnovat i jazyku francouzskému, je téměř jisté, že dostanete možnost podívat se do Francie. 14. – 21. října 2006 se uskutečnil už šestý výměnný pobyt, kterým jsme oplatili Francouzům z lotrinského Bitche jejich jarní návštěvu z minulého školního roku.

Program byl, ostatně jako na každé výměně, pestrý. Kromě prohlídky místní Citadely jsme také zavítali do bunkru, jenž byl součástí Maginotovy linie, prohlédli si zbytky galorománských lázní (koupat by se tam ale vážně už nedalo, navíc v říjnu…), a dokonce jsme měli spatřit i světoznámou princeznu, jejíž hrob ze 4. st. př. Kr. byl nalezen nedaleko odtud. Bohužel sádrová imitace a kopie šperků nás trochu zklamaly.

S našimi francouzskými „korespondenty“ jsme také navštívili Štrasburk, který je vzdálen asi 90 kilometrů jižně od Bitche. Pověstný Evropský parlament se nachází více než tři kilometry od centra, tudíž jsme se soustředili na historické památky. Majestátně se tyčící gotické katedrály Notre-Dame by si zajisté nebylo možno nevšimnout, ovšem mlha, jako by se rozhodla neodhalit krásy tohoto monumentu, až do samého poledne pohlcovala jeho vysokou věž. Uvnitř nám vše vynahradil orloj, jenž se však ukázal být jen napodobeninou toho originálního ze čtrnáctého století. Nevadí, už jsme si zvykli… Dobrou volbou byla také procházka malebnou čtvrtí Petite France, vinoucí se podél řeky Ill. Někteří se ovšem dali zlákat i jinými zajímavými místy a jako praví zvídaví turisté tyto hospůdky uvnitř důkladně prozkoumali….

Zřejmě jako první ústečtí gymnazisté jsme se v rámci programu podívali do zábavního parku na západě Německa Europa Park. Čekaly nás tu nástrahy v podobě záludných horských drah, strašidelných zámků, opravdu rychlých kolotočů a mnoha jiných atrakcí. Nutno říci, že pro některé byl park nejlepším zážitkem celého pobytu, po absolvování extrémně prudké horské dráhy nazývající se Silver Star to ovšem mnozí možná cítili právě naopak.

Účelem celé návštěvy bylo samozřejmě poznat francouzské rodiny, jejich zvyky a tradice, odlišnosti našich společností. Ochutnali jsme speciality lotrinské kuchyně, v bytech jsme se nezouvali a mluvili jsme francouzsky. No, spíše jsme se snažili a někteří to nakonec vzdali, jen ať si Francouzi tu angličtinu (nebo češtinu?) procvičí! Samozřejmě jsme také zjistili, že leccos má francouzská i česká rodina společné. Ano, i Francouzi jedí příborem, mladí mají ten „nepěkný zvyk“ chodit s přáteli do hospody… A kdybyste si přeložili, o čem se to vlastně tou francouzskou hatmatilkou baví, zjistili byste, že se zajímají o stejné věci a mají podobné starosti a radosti jako my.

Ester Hubená

zpět nahoru

Projekt výměnných pobytů ve Francii je zaměřen na studenty, kteří se učí francouzský jazyk. Jedním ze základních úkolů je motivovat žáky ke studiu cizích jazyků, vést je k praktickému využívání svých jazykových dovedností, k poznávání života země, kde je tento jazyk jazykem mateřským, navázat nová přátelství a seznámit se s historií a současným rozvojem jednoho ze 22 regionů Francie, který se jmenuje Lotrinsko.

Výměnné pobyty studentů Gymnázia Ústí nad Orlicí a Lycée Teyssier ve francouzském městě Bitche pořádáme už od roku 1995. Probíhají vždy ve dvouletém intervalu. Mezi oběma školami byla již v roce 1993 navázána družba, která byla oficiálně potvrzena francouzským a českým ministerstvem školství.

Do projektu jsou zapojováni studenti druhých a třetích ročníků a odpovídajících ročníků osmiletého studia. V lednu naši studenti dostávají dopisy od francouzských spolužáků. Své korespondenty si vybírají podle zájmů a jazykových znalostí. Vzájemná korespondence pak probíhá většinou prostřednictvím elektronické pošty.

Projekt je rozdělen do dvou částí:

Pobyt v České republice - květen

Během pobytu v České republice bydlí francouzští studenti v rodinách svých českých spolužáků. Do programu jsme zařadili návštěvu školy, vyučovacích hodin podle vlastního výběru a sportovní aktivity – výlet na Andrlův chlum a závěrečný bowling, pořádaný poslední večer.

Naši i francouzští studenti jezdí na společný celodenní výlet do Prahy, naplánovaná je návštěva Litomyšle, zámku a galerie Olbrama Zoubka, Pardubic – hlavního města našeho regionu. Oblíbený je výlet do Punkevních jeskyní a na hrad Bouzov. Zajišťujeme exkurzi do podniků, které úspěšně spolupracují s některou ze zemí Evropské unie (např. Karosa ve Vysokém Mýtě, SAHM v Zálší nebo Elitex v Ústí nad Orlicí).

Pobyt ve Francii - říjen

Program pobytu ve Francii organizují francouzští kolegové. Pravidelnou součástí bývá návštěva školy a účast ve výuce. Žáci si sami vyberou hodiny, do kterých by se chtěli podívat. Tento pracovní den pak obvykle vrcholí vzájemným utkáním v košíkové nebo v odbíjené. Jeden den bývá věnován prohlídce Štrasburku a exkurzi do komplexu Evropského parlamentu.

V blízkosti města Bitche leží jeden z největších bunkrů Maginotovy linie. Jeho prohlídka patří k nejzajímavějším akcím pobytu ve Francii. K poznání historie regionu patří i návštěva Citadely, opevnění, které dominuje městu. Je to dílo slavného stavitele Vaubana, jehož stavby najdeme po celé Francii. Citadela byla vystavěna v 17. století a sloužila i za druhé světové války jako úkryt před bombardováním.

Rozsáhlé archeologické vykopávky v Bliesbrucku odkrývají galorománské lázně a hrob keltské princezny. K tomuto regionu patří i tradiční výroba skla, porcelánu a dřeváků. Sklářská manufakturní dílna v Meisenthalu nabízí praktickou ukázku výroby foukaného skla. V přilehlém muzeu, vedle výrobků místních sklářů, najdeme i český křišťál, vyrobený totálně nasazenými českými skláři za druhé světové války.

K poznání současného života ve Francii přispívá i to, že studenti žijí celý týden v rodinách svých korespondentů. Mají možnost poznat každodenní život francouzské rodiny, jejich zvyky, francouzskou kuchyni, způsob bydlení a v praxi si ověřit své komunikační dovednosti v cizím jazyce.

Tyto výměnné pobyty jsou také vynikající příležitostí k výměně zkušeností i mezi profesory. Jsme ubytováni v rodinách svých kolegů, se kterými prožijeme pracovní týden, seznámíme se s francouzským školským systémem a oni poznávají systém náš.

Helena Křížová

zpět nahoru

Historie výměn s Lycée Bitche (tabulku připravujeme)

reciproční 1995 Lycée Bitche 7 dní 38 studentů Křížová, Pešková, Linková
reciproční 1997 Lycée Bitche 7 dní 38 studentů Křížová, Kytlicová, Hellmuthová
reciproční 1999 Lycée Bitche 7 dní 38 studentů Křížová, Kuběnková, Kristen
reciproční 2001 Lycée Bitche 7 dní 38 studentů Křížová, Kuběnková, Suchomelová
reciproční 2002 Lycée Bitche 7 dní 38 studentů Křížová, Kuběnková, Suchomelová
reciproční 2003 Lycée Bitche 7 dní 38 studentů Křížová, Kuběnková, Suchomelová
reciproční 2004 Lycée Bitche 7 dní 38 studentů Křížová, Kuběnková, Suchomelová
reciproční 2005 Lycée Bitche 7 dní 38 studentů Křížová, Kuběnková, Suchomelová
reciproční 2006 Lycée Bitche 7 dní 38 studentů Křížová, Janecká, Kašše
reciproční 2008 Lycée Bitche 7 dní 45 studentů Křížová, Janecká, Kašše, Borovička
reciproční 2010 Lycée Bitche 7 dní 36 studentů Křížová, Janyšová, Kašše, Minářová

Napište nám
Administrace

© 2006 Gymnázium Ústí nad Orlicí
T.G.Masaryka 106
562 01, Ústí nad Orlicí